stress less students

Stress Less Students is opgericht door Yke Eykemans, met als doel studenten te ondersteunen in het omgaan met stress, verwachtingen en prestatiedruk. De begeleiding is gericht op:

1) het inzicht krijgen in de situatie en daarbij horende patronen en gedrag 
2) verbeteren van vaardigheden, zoals structuur creëeren en realistisch en efficiënt plannen 
3) 
het reduceren van motivatie- en concentratieproblemen, perfectionisme en (faal)angst

Stress Less Students helpt studenten de balans terug te vinden tussen presteren en ontspannen.

Missie & visie

Gedurende de acht jaar dat ik nu werkzaam ben in het universitair onderwijs is me opgevallen dat studievertraging en -uitval lang niet altijd een relatie hebben met de inhoudelijke capaciteiten van de student. Veel vaker ligt de oorzaak in zaken die te maken hebben met het proces van studeren, zoals onzekerheden over het eigen kunnen, het ontbreken van een (efficiënte) plannings- en werkstrategie, perfectionisme en het moeite hebben om de studie te combineren met werk-, sport- en sociale activiteiten. 

Binnen de reguliere begeleiding vanuit opleidingen bestaat niet altijd voldoende ruimte om studenten met dergelijke problematiek te begeleiden. Ik heb het daarom tot mijn missie gemaakt om studenten de steun te bieden die ze nodig hebben om weer met zelfvertrouwen en voldoende ontspanning in het studentenleven te staan. Mijn doel is ervoor te zorgen dat jij in je studie kunt presteren op jouw niveau én sociaal actief kunt zijn op de manier die bij jou past. 

Professioneel en persoonlijk

Omdat ik zelf in het universitair onderwijs werk, heb ik een goed beeld van de gang van zaken binnen opleidingen én van wat er onder studenten speelt. Ik heb ruime ervaring in het individueel begeleiden van studenten op bachelor- en masterniveau. Daarnaast ben ik faalangstreductie-trainer en volgde ik een coachopleiding. 

In het kort

Opleiding

MSc in Culturele Antropologie, BSc in Algemene Sociale Wetenschappen, opgeleid als scriptiebegeleider, coach en faalangstreductietrainer

Jobs

Studentencoach; docent/scriptiebegeleider universitair onderwijs

Likes

Muziek, koffie, natuur, interieur, onderzoek, coaching, reizen, fietsen, lezen, persoonlijke ontwikkeling, leren

Yke scriptie coach